Op elk van bovengenoemde gebieden levert GeoIdee verschillende producten en diensten. Ideeën natuurlijk: niet voor niks is het GeoIdee… Maar ook advies, teksten, webcontent, gastlessen, bijles, etc. De kracht van GeoIdee ligt in het bedenken, uitvoeren, begeleiden van of participeren in activiteiten en projecten waarbij het gaat om de combinatie Erfgoed + Toerisme + Omgeving. Creativiteit, outside-of-the-box-denken en denken in mogelijkheden en kansen staan daarbij altijd centraal. Onder “Wat nog meer” vindt u een paar dingen die GeoIdee óók doet.