Erfgoed


Erfgoed

„Sporen uit het verleden, die nog zichtbaar en tastbaar zijn én door mensen gewaardeerd worden”

Zo definieert GeoIdee de term “erfgoed”.


In de meest brede betekenis is erfgoed alles wat we als maatschappij hebben geërfd van vorige generaties. In de praktijk wordt de term alleen gebruikt voor zaken uit het verleden die door de huidige generatie gewaardeerd worden, waarmee mensen zich identificeren en die ‘we’ willen bewaren voor toekomstige generaties. Daarmee is het nog steeds een veelomvattend begrip.

Het gaat bij erfgoed om:

  • monumenten
  • landschappen
  • voorwerpen in musea
  • archeologische vondsten en vindplaatsen
  • archieven
  • gebruiken, verhalen en gewoonten

GeoIdee richt zich op de sporen uit het verleden die een gebied toeristisch interessant maken en bewoners vaak een nieuwe kijk op de eigen woonomgeving bieden.

Dokkumer Nieuwe Zijlen

Voormalig station Tzummarum