Toerisme


Toerisme

„Het reizen voor zijn plezier”

Er zijn veel definities van toerisme. Woorden die vaak terugkomen: reizen, vrije tijd en andere omgeving. En familiebezoek wordt door de deskundigen meestal expliciet uitgezonderd….

De Dikke Van Dale houdt het eenvoudig op “het reizen voor zijn plezier”, GeoIdee op “vrijetijdsbesteding buiten de eigen woonomgeving”. Recreatie, vaak in één adem genoemd met toerisme, kan dan omschreven worden als “vrijetijdsbesteding binnen de eigen omgeving”.

“Toerisme” wordt ook wel gebruikt om de bedrijfstak aan te duiden die faciliteiten biedt en service verleent aan ‘de toerist’. In veel gebieden is die bedrijfstak zeer winstgevend en het belangrijkste middel van bestaan. En in veel andere gebieden, vooral waar sprake is van ‘krimp’, wordt toerisme gezien als nieuwe economische drager waarin flink geïnvesteerd zou moeten worden. 

Het is duidelijk dat toerisme, ook in economische zin. steeds belangrijker wordt. Mensen krijgen meer vrije tijd, de welvaart neemt toe, afstanden worden ‘kleiner’ en reizen steeds gemakkelijker.

Het is óók duidelijk dat, wil je als regio (meer) toeristen trekken, je je moet onderscheiden van andere gebieden. En je onderscheidt je, per definitie, door het streek-eigene, het DNA van een gebied bloot te leggen, te promoten en er creatief gebruik van te maken bij het ontwikkelen van nieuwe toeristische producten. Een belangrijk onderdeel van het gebieds-DNA is natuurlijk het regionale erfgoed in brede zin: landschap, steden, dorpen, monumenten, verhalen, etc.

GeoIdee helpt toeristische ondernemers en organisaties bij het ontdekken, blootleggen, promoten en gebruikmaken van het DNA van het gebied waar ze actief zijn 

Skûtsjes op het Lauwersmeer

Het Grootdiep in Dokkum

Het Fries Museum in Leeuwarden