Omgeving


Omgeving

„We komen er steeds meer achter dat leefbaarheid alles met ruimtelijke kwaliteit te maken heeft. Het in stand houden van een prettige en mooie omgeving is dus heel belangrijk”

Aldus oud-wethouder Haije Talsma van Ferwerderadiel in “Het boek van de Ee” (Erik Betten, Uitgeverij Wijdemeer, 2014). Dat boek past in de duidelijk waarneembare trend van een sterk toenemende belangstelling van mensen voor hun eigen omgeving, de lokale en regionale geschiedenis, het ‘streek-eigene’, regionale identiteit, etc.

Die regionale identiteit dient steeds vaker als drager voor de toeristische ontwikkeling en vermarkting van een gebied. En erfgoed speelt daarbinnen natuurlijk een cruciale rol.

GeoIdee is gespecialiseerd in het blootleggen van de toeristische kwaliteiten van de omgeving

Een mooie, prettige en interessante omgeving is niet alleen cruciaal voor de toeristische potentie van een gebied. Het is ook van invloed op de leefbaarheid voor de bewoners zelf.

De recente opleving van de al veel oudere windmolen-discussie gaat bijvoorbeeld over beide aspecten. De gaswinning in Groningen heeft op dit moment vooral enorme consequenties voor de leefbaarheid, maar kan in de toekomst ook het toerisme ter plaatse negatief beïnvloeden (uitgezonderd ramptoerisme misschien).

De invloed op leefbaarheid en welzijn is groter naarmate ontwikkelingen in de omgeving dichterbij huis plaatsvinden. “Not in my backyard” is wat dat betreft een veelzeggende uitdrukking. En heel vaak gaat het letterlijk om de achtertuin. De rijdende rechter weet er alles van…

GeoIdee adviseert en bemiddelt bij gewenste óf ongewenste ontwikkelingen in de omgeving

Het boek van de Ee

Wie zonder zonde is, ...