Advies in omgevingskwesties


Advies in omgevingskwesties

De overheid heeft plannen waar u het niet mee eens bent. Of andersom: u hebt een plan waarvoor u geen vergunning krijgt. Of u bent het niet eens met de bouwplannen van uw buren, de sloop van een karakteristiek gebouw of het kappen van bomen.

In dergelijke omgevings-kwesties kan GeoIdee u helpen met een helder en eerlijk advies, een nadere onderbouwing van uw plannen, bemiddeling, het opstellen van een zienswijze of bezwaarschrift, etc. 

GeoIdee heeft jarenlange ervaring op het terrein van de ruimtelijke ordening. Die ervaring heb ik opgedaan in verschillende functies bij zowel de overheid als in de commerciële advieswereld. Als (senior)adviseur heb ik zowel namens de gemeentelijke en provinciale overheid als namens bedrijven en particulieren geadviseerd in tal van, vaak complexe, ruimtelijke ordeningskwesties. 

GeoIdee  kent dus het klappen van de zweep, kent beide kanten van de medaille én weet ‘hoe de hazen lopen’.

De Rijdende Rechter is vaak vermakelijke televisie, maar vrijwel altijd krijg je het idee “hoe hééft men het zover laten komen?!”

Conflicten op RO-gebied ontstaan vaak als gevolg van onduidelijkheid, misverstanden, onbegrip en vooroordelen. En hadden in veel gevallen voorkomen kunnen worden door ‘een goed gesprek’.

Op basis van creativiteit, outside-of-the-box-denken en wederzijds respect kan vaak een compromis gevonden worden waar beide partijen zich “eigenlijk ook wel” in kunnen vinden.

GeoIdee is bij uitstek de partij die u daarbij kan ondersteunen, adviseren en begeleiden.
De werkwijze van GeoIdee is er op gericht om potentiële conflicten in de kiem te smoren en juridische procedures en/of mediation te voorkomen.

Maar ook als de juridische weg nog de enige optie is kan GeoIdee u uiteraard van dienst zijn.