Friesland op de Kaart


Friesland op de Kaart: verleden en heden in één beeld verenigd

Oók een idee van GeoIdee: Friesland op de Kaart.

Via www.frieslandopdekaart.nl wordt een grote hoeveelheid historisch kaartmateriaal van Friesland op een unieke manier ontsloten en gepresenteerd. De historische kaarten kunnen in Google Maps geopend worden als een overlay, die de gebruiker zelf meer of minder transparant kan maken.

Op die manier zijn de veranderingen in het landschap en de Elfsteden in één oogopslag te zien.

De website is een ‘snoepwinkel’ voor liefhebbers van oude kaarten, een onmisbaar hulpmiddel bij historisch en landschappelijk onderzoek, een zeer toegankelijke bron van informatie over de geschiedenis van de eigen omgeving en een leuke manier om daar in het (basis)onderwijs mee aan de slag te gaan.

Kaart van de grietenij Dantumadeel uit de atlas van Schotanus (1718) als half-transparante overlay in Google Maps

Ontwerp-tekening voor het park bij Groot Terhorne bij Bitgum uit 1625, als half-transparante overlay in Google Maps

Kaart van het terrein langs de Zuiderzeekust van het waterschap De Zeven Grietenyen en de stad Sloten (Blad I) uit 1926, als half-transparante overlay in Google Maps

Kadasterkaart van Makkum (ca. 1820), als half-transparante overlay in Google Maps