Projecten


Projecten: van idee tot en met uitvoering

Projecten beginnen altijd met een idee. Maar een idee leidt niet altijd tot een project. En dan blíjft het meestal slechts een idee. 
GeoIdee heeft ruime ervaring met het vertalen van nog ‘vage’ ideeën in concrete projectvoorstellen. Daarbij komen de volgende onderdelen aan bod: 

  • beschrijving van het idee
  • doelstellingen en doelgroep
  • beoogd eindresultaat
  • betrokken partijen en projectorganisatie
  • planning
  • communicatie
  • begroting
Hoe uitgebreid een projectvoorstel is, hangt natuurlijk af van de omvang en complexiteit van het project. Maar het idee van GeoIdee is altijd: houd het simpel en zo beknopt mogelijk.

Behalve met het opzetten van projecten kan GeoIdee u ook van dienst zijn bij de uitvoering.

Zoekt u een ervaren projectleider, projectsecretaris, projectbegeleider/adviseur of tekstschrijver voor uw project?

Bij GeoIdee bent u aan het juiste adres, zeker als het gaat om projecten op (het snijvlak van) de terreinen toerisme, erfgoed of omgeving.